NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Peter 1:23-25

1:23 anagegennhmenoi <313> (5746) ouk <3756> ek <1537> sporav <4701> fyarthv <5349> alla <235> afyartou <862> dia <1223> logou <3056> zwntov <2198> (5723) yeou <2316> kai <2532> menontov <3306> (5723)

1:24 dioti <1360> pasa <3956> sarx <4561> wv <5613> cortov <5528> kai <2532> pasa <3956> doxa <1391> authv <846> wv <5613> anyov <438> cortou <5528> exhranyh <3583> (5681) o <3588> cortov <5528> kai <2532> to <3588> anyov <438> exepesen <1601> (5627)

1:25 to <3588> de <1161> rhma <4487> kuriou <2962> menei <3306> (5719) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> touto <5124> de <1161> estin <1510> (5748) to <3588> rhma <4487> to <3588> euaggelisyen <2097> (5685) eiv <1519> umav <5209>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org