NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 3:15

3:15 pav <3956> o <3588> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> anyrwpoktonov <443> estin <1510> (5748) kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> anyrwpoktonov <443> ouk <3756> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> en <1722> autw <846> menousan <3306> (5723)

1 John 5:10

5:10 o <3588> pisteuwn <4100> (5723) eiv <1519> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> ecei <2192> (5719) thn <3588> marturian <3141> en <1722> autw <846> o <3588> mh <3361> pisteuwn <4100> (5723) tw <3588> yew <2316> qeusthn <5583> pepoihken <4160> (5758) auton <846> oti <3754> ou <3756> pepisteuken <4100> (5758) eiv <1519> thn <3588> marturian <3141> hn <3739> memarturhken <3140> (5758) o <3588> yeov <2316> peri <4012> tou <3588> uiou <5207> autou <846>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org