NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 28:1-2

28:1 oqe <3796> de <1161> sabbatwn <4521> th <3588> epifwskoush <2020> (5723) eiv <1519> mian <1520> sabbatwn <4521> hlyen <2064> (5627) maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> kai <2532> h <3588> allh <243> maria <3137> yewrhsai <2334> (5658) ton <3588> tafon <5028>

28:2 kai <2532> idou <2400> (5628) seismov <4578> egeneto <1096> (5633) megav <3173> aggelov <32> gar <1063> kuriou <2962> katabav <2597> (5631) ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> proselywn <4334> (5631) apekulisen <617> (5656) ton <3588> liyon <3037> kai <2532> ekayhto <2521> (5711) epanw <1883> autou <846>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org