NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:19-20

14:19 eti <2089> mikron <3397> kai <2532> o <3588> kosmov <2889> me <3165> ouketi <3765> yewrei <2334> (5719) umeiv <5210> de <1161> yewreite <2334> (5719) me <3165> oti <3754> egw <1473> zw <2198> (5719) kai <2532> umeiv <5210> zhsete <2198> (5692)

14:20 en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> umeiv <5210> gnwsesye <1097> (5695) oti <3754> egw <1473> en <1722> tw <3588> patri <3962> mou <3450> kai <2532> umeiv <5210> en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> umin <5213>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.04 seconds
powered by bible.org