NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

3 John 1:5

1:5 agaphte <27> piston <4103> poieiv <4160> (5719) o <3739> ean <1437> ergash <2038> (5667) eiv <1519> touv <3588> adelfouv <80> kai <2532> touto <5124> xenouv <3581>

3 John 1:11

1:11 agaphte <27> mh <3361> mimou <3401> (5737) to <3588> kakon <2556> alla <235> to <3588> agayon <18> o <3588> agayopoiwn <15> (5723) ek <1537> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) o <3588> kakopoiwn <2554> (5723) ouc <3756> ewraken <3708> (5758) ton <3588> yeon <2316>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org