NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 10:19-20

10:19 ti <5101> oun <3767> fhmi <5346> (5748) oti <3754> eidwloyuton <1494> ti <5100> estin <1510> (5748) h <2228> oti <3754> eidwlon <1497> ti <5100> estin <1510> (5748)

10:20 all <235> oti <3754> a <3739> yuousin <2380> (5719) [ta <3588> eynh] <1484> daimonioiv <1140> kai <2532> ou <3756> yew <2316> yuousin <2380> (5719) ou <3756> yelw <2309> (5719) de <1161> umav <5209> koinwnouv <2844> twn <3588> daimoniwn <1140> ginesyai <1096> (5738)TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org