NETBible KJV GRK-HEB XRef Names Titles Articles Arts Hymns ITL - draft

1 Chronicles 3

3:1 <03762> tylmrkh <026> lygybal <01840> laynd <08145> yns <03159> tylaerzyh <0293> Menyxal <0550> Nnma <01060> rwkbh <02275> Nwrbxb <0> wl <03205> dlwn <0834> rsa <01732> dywd <01121> ynb <01961> wyh <0428> hlaw (3:1)

3:2 <02294> tygx <01121> Nb <0138> hynda <07243> yeybrh <01650> rwsg <04428> Klm <08526> ymlt <01323> tb <04601> hkem <01121> Nb <053> Mwlsbal <07992> yslsh (3:2)

3:3 <0802> wtsa <05698> hlgel <03507> Merty <08345> yssh <037> ljybal <08203> hyjps <02549> ysymxh (3:3)

3:4 o <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <07969> swlsw <07970> Myslsw <02320> Mysdx <08337> hssw <08141> Myns <07651> ebs <08033> Ms <04427> Klmyw <02275> Nwrbxb <0> wl <03205> dlwn <08337> hss (3:4)

3:5 <05988> layme <01323> tb <01340> ews <0> tbl <0702> hebra <08010> hmlsw <05416> Ntnw <07727> bbwsw <08092> aems <03389> Mylswryb <0> wl <03205> wdlwn <0428> hlaw (3:5)

3:6 <0467> jlpylaw <0476> emsylaw <02984> rxbyw (3:6)

3:7 <03309> eypyw <05298> gpnw <05052> hgnw (3:7)

3:8 <08672> hest <0467> jlpylaw <0450> edylaw <0476> emsylaw (3:8)

3:9 P <0269> Mtwxa <08559> rmtw <06370> Mysglyp <01121> ynb <0905> dblm <01732> dywd <01121> ynb <03605> lk (3:9)

3:10 <01121> wnb <03092> jpswhy <01121> wnb <0609> aoa <01121> wnb <029> hyba <07346> Mebxr <08010> hmls <01121> Nbw (3:10)

3:11 <01121> wnb <03101> sawy <01121> wnb <0274> whyzxa <01121> wnb <03141> Mrwy (3:11)

3:12 <01121> wnb <03147> Mtwy <01121> wnb <05838> hyrze <01121> wnb <0558> whyuma (3:12)

3:13 <01121> wnb <04519> hsnm <01121> wnb <02396> whyqzx <01121> wnb <0271> zxa (3:13)

3:14 <01121> wnb <02977> whysay <01121> wnb <0526> Nwma (3:14)

3:15 <07967> Mwls <07243> yeybrh <06667> whyqdu <07992> yslsh <03079> Myqywhy <08145> ynsh <03110> Nnxwy <01060> rwkbh <02977> whysay <01121> ynbw (3:15)

3:16 <01121> wnb <06667> hyqdu <01121> wnb <03204> hynky <03079> Myqywhy <01121> ynbw (3:16)

3:17 <01121> wnb <07597> laytlas <0617> roa <03204> hynky <01121> ynbw (3:17)

3:18 <05072> hybdnw <01953> emswh <03359> hymqy <08137> ruansw <06305> hydpw <04443> Mryklmw (3:18)

3:19 <0269> Mtwxa <08019> tymlsw <02608> hynnxw <04918> Mlsm <02216> lbbrz <01121> Nbw <08096> yemsw <02216> lbbrz <06305> hydp <01121> ynbw (3:19)

3:20 <02568> smx <03142> dox <0> bswy <02619> hydoxw <01296> hykrbw <0169> lhaw <02807> hbsxw (3:20)

3:21 o <07935> hynks <01121> ynb <05662> hydbe <01121> ynb <0770> Nnra <01121> ynb <07509> hypr <01121> ynb <03470> hyesyw <06410> hyjlp <02608> hynnx <01121> Nbw (3:21)

3:22 <08337> hss <08202> jpsw <05294> hyrenw <01282> xyrbw <03008> lagyw <02407> swjx <08098> hyems <01121> ynbw <08098> hyems <07935> hynks <01121> ynbw (3:22)

3:23 <07969> hsls <05840> Mqyrzew <02396> hyqzxw <0454> ynyewyla <05294> hyren <01121> Nbw (3:23)

3:24 o <07651> hebs <06054> ynnew <01806> hyldw <03110> Nnxwyw <06126> bwqew <06411> hylpw <0475> bysylaw <01937> *whywdwh {whwydh} <0454> ynyewyla <01121> ynbw (3:24)

3:1 kai outoi hsan uioi dauid oi tecyentev autw en cebrwn o prwtotokov amnwn th acinaam th iezrahlitidi o deuterov danihl th abigaia th karmhlia

3:2 o tritov abessalwm uiov mwca yugatrov yolmai basilewv gedsour o tetartov adwnia uiov aggiy

3:3 o pemptov safatia thv abital o ektov ieyraam th agla gunaiki autou

3:4 ex egennhyhsan autw en cebrwn kai ebasileusen ekei epta eth kai examhnon kai triakonta kai tria eth ebasileusen en ierousalhm

3:5 kai outoi etecyhsan autw en ierousalhm samaa swbab nayan kai salwmwn tessarev th bhrsabee yugatri amihl

3:6 kai ibaar kai elisama kai elifalet

3:7 kai nage kai nafag kai ianoue

3:8 kai elisama kai eliada kai elifalet ennea

3:9 pantev uioi dauid plhn twn uiwn twn pallakwn kai yhmar adelfh autwn

3:10 uioi salwmwn roboam abia uiov autou asa uiov autou iwsafat uiov autou

3:11 iwram uiov autou ocozia uiov autou iwav uiov autou

3:12 amasiav uiov autou azaria uiov autou iwayan uiov autou

3:13 acaz uiov autou ezekiav uiov autou manasshv uiov autou

3:14 amwn uiov autou iwsia uiov autou

3:15 kai uioi iwsia prwtotokov iwanan o deuterov iwakim o tritov sedekia o tetartov saloum

3:16 kai uioi iwakim ieconiav uiov autou sedekiav uiov autou

3:17 kai uioi ieconiaasir salayihl uiov autou

3:18 melciram kai fadaiav kai sanesar kai iekemia kai wsamw kai deneyi

3:19 kai uioi salayihl zorobabel kai semei kai uioi zorobabel mosollamov kai anania kai salwmiy adelfh autwn

3:20 kai asoube kai ool kai baracia kai asadia kai asobaesd pente

3:21 kai uioi anania falletia kai isaia uiov autou rafaia uiov autou orna uiov autou abdia uiov autou secenia uiov autou

3:22 kai uiov secenia samaia kai uioi samaia cattouv kai iwhl kai mari kai nwadia kai safay ex

3:23 kai uioi nwadia eliyenan kai ezekia kai ezrikam treiv

3:24 kai uioi eliyenan odouia kai eliasib kai falaia kai akoun kai iwanan kai dalaia kai anani eptaTIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org