NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 14:15

14:15 ean <1437> agapate <25> (5725) me <3165> tav <3588> entolav <1785> tav <3588> emav <1699> thrhsete <5083> (5692)

John 14:21

14:21 o <3588> ecwn <2192> (5723) tav <3588> entolav <1785> mou <3450> kai <2532> thrwn <5083> (5723) autav <846> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) o <3588> agapwn <25> (5723) me <3165> o <3588> de <1161> agapwn <25> (5723) me <3165> agaphyhsetai <25> (5701) upo <5259> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kagw <2504> agaphsw <25> (5692) auton <846> kai <2532> emfanisw <1718> (5692) autw <846> emauton <1683>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org