NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Acts 26:17-18

26:17 exairoumenov <1807> (5734) se <4571> ek <1537> tou <3588> laou <2992> kai <2532> ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> eiv <1519> ouv <3739> egw <1473> apostellw <649> (5719) se <4571>

26:18 anoixai <455> (5658) ofyalmouv <3788> autwn <846> tou <3588> epistreqai <1994> (5658) apo <575> skotouv <4655> eiv <1519> fwv <5457> kai <2532> thv <3588> exousiav <1849> tou <3588> satana <4567> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> labein <2983> (5629) autouv <846> afesin <859> amartiwn <266> kai <2532> klhron <2819> en <1722> toiv <3588> hgiasmenoiv <37> (5772) pistei <4102> th <3588> eiv <1519> eme <1691>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org