NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 16:15-16

16:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poreuyentev <4198> (5679) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> apanta <537> khruxate <2784> (5657) to <3588> euaggelion <2098> pash <3956> th <3588> ktisei <2937>

16:16 o <3588> pisteusav <4100> (5660) kai <2532> baptisyeiv <907> (5685) swyhsetai <4982> (5701) o <3588> de <1161> apisthsav <569> (5660) katakriyhsetai <2632> (5701)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org