NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 8:31-32

8:31 elegen <3004> (5707) oun <3767> o <3588> ihsouv <2424> prov <4314> touv <3588> pepisteukotav <4100> (5761) autw <846> ioudaiouv <2453> ean <1437> umeiv <5210> meinhte <3306> (5661) en <1722> tw <3588> logw <3056> tw <3588> emw <1699> alhywv <230> mayhtai <3101> mou <3450> este <1510> (5748)

8:32 kai <2532> gnwsesye <1097> (5695) thn <3588> alhyeian <225> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> eleuyerwsei <1659> (5692) umav <5209>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org