NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 12:23-24

12:23 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> apokrinetai <611> (5736) autoiv <846> legwn <3004> (5723) elhluyen <2064> (5754) h <3588> wra <5610> ina <2443> doxasyh <1392> (5686) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

12:24 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> mh <3361> o <3588> kokkov <2848> tou <3588> sitou <4621> peswn <4098> (5631) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> apoyanh <599> (5632) autov <846> monov <3441> menei <3306> (5719) ean <1437> de <1161> apoyanh <599> (5632) polun <4183> karpon <2590> ferei <5342> (5719)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org