NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 6:1-3

6:1 dio <1352> afentev <863> (5631) ton <3588> thv <3588> archv <746> tou <3588> cristou <5547> logon <3056> epi <1909> thn <3588> teleiothta <5047> ferwmeya <5342> (5747) mh <3361> palin <3825> yemelion <2310> kataballomenoi <2598> (5734) metanoiav <3341> apo <575> nekrwn <3498> ergwn <2041> kai <2532> pistewv <4102> epi <1909> yeon <2316>

6:2 baptismwn <909> didachn <1322> epiyesewv <1936> te <5037> ceirwn <5495> anastasewv <386> nekrwn <3498> kai <2532> krimatov <2917> aiwniou <166>

6:3 kai <2532> touto <5124> poihsomen <4160> (5692) eanper <1437> epitreph <2010> (5725) o <3588> yeov <2316>TIP #17: Navigate the Study Dictionary using word-wheel index or search box. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org