NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:14

3:14 ei <1487> tinov <5100> to <3588> ergon <2041> menei <3306> (5692) <3306> (5719) o <3739> epoikodomhsen <2026> (5656) misyon <3408> lhmqetai <2983> (5695)

1 Corinthians 4:5

4:5 wste <5620> mh <3361> pro <4253> kairou <2540> ti <5100> krinete <2919> (5720) ewv <2193> an <302> elyh <2064> (5632) o <3588> kuriov <2962> ov <3739> kai <2532> fwtisei <5461> (5692) ta <3588> krupta <2927> tou <3588> skotouv <4655> kai <2532> fanerwsei <5319> (5692) tav <3588> boulav <1012> twn <3588> kardiwn <2588> kai <2532> tote <5119> o <3588> epainov <1868> genhsetai <1096> (5695) ekastw <1538> apo <575> tou <3588> yeou <2316>TIP #07: Use the Discovery Box to further explore word(s) and verse(s). [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org