NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Romans 4:4-5

4:4 tw <3588> de <1161> ergazomenw <2038> (5740) o <3588> misyov <3408> ou <3756> logizetai <3049> (5736) kata <2596> carin <5485> alla <235> kata <2596> ofeilhma <3783>

4:5 tw <3588> de <1161> mh <3361> ergazomenw <2038> (5740) pisteuonti <4100> (5723) de <1161> epi <1909> ton <3588> dikaiounta <1344> (5723) ton <3588> asebh <765> logizetai <3049> (5736) h <3588> pistiv <4102> autou <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org