NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:10-11

2:10 ina <2443> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> pan <3956> gonu <1119> kamqh <2578> (5661) epouraniwn <2032> kai <2532> epigeiwn <1919> kai <2532> katacyoniwn <2709>

2:11 kai <2532> pasa <3956> glwssa <1100> exomologhshtai <1843> (5672) oti <3754> kuriov <2962> ihsouv <2424> cristov <5547> eiv <1519> doxan <1391> yeou <2316> patrov <3962>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org