NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 11:36-37

11:36 eteroi <2087> de <1161> empaigmwn <1701> kai <2532> mastigwn <3148> peiran <3984> elabon <2983> (5627) eti <2089> de <1161> desmwn <1199> kai <2532> fulakhv <5438>

11:37 eliyasyhsan <3034> (5681) epeirasyhsan <3985> (5681) eprisyhsan <4249> (5681) en <1722> fonw <5408> macairhv <3162> apeyanon <599> (5627) perihlyon <4022> (5627) en <1722> mhlwtaiv <3374> en <1722> aigeioiv <122> dermasin <1192> usteroumenoi <5302> (5746) ylibomenoi <2346> (5746) kakoucoumenoi <2558> (5746)TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org