NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:1-3

23:1 tote <5119> [o] <3588> ihsouv <2424> elalhsen <2980> (5656) toiv <3588> ocloiv <3793> kai <2532> toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

23:2 legwn <3004> (5723) epi <1909> thv <3588> mwusewv <3475> kayedrav <2515> ekayisan <2523> (5656) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330>

23:3 panta <3956> oun <3767> osa <3745> ean <1437> eipwsin <2036> (5632) umin <5213> poihsate <4160> (5657) kai <2532> threite <5083> (5720) kata <2596> de <1161> ta <3588> erga <2041> autwn <846> mh <3361> poieite <4160> (5720) legousin <3004> (5719) gar <1063> kai <2532> ou <3756> poiousin <4160> (5719)TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org