NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 13:1-2

13:1 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> exelywn <1831> (5631) o <3588> ihsouv <2424> thv <3588> oikiav <3614> ekayhto <2521> (5711) para <3844> thn <3588> yalassan <2281>

13:2 kai <2532> sunhcyhsan <4863> (5681) prov <4314> auton <846> ocloi <3793> polloi <4183> wste <5620> auton <846> eiv <1519> ploion <4143> embanta <1684> (5631) kayhsyai <2521> (5738) kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> epi <1909> ton <3588> aigialon <123> eisthkei <2476> (5715)TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org