NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 3:6

3:6 kai <2532> exelyontev <1831> (5631) oi <3588> farisaioi <5330> euyuv <2117> meta <3326> twn <3588> hrwdianwn <2265> sumboulion <4824> edidoun <1325> (5707) kat <2596> autou <846> opwv <3704> auton <846> apoleswsin <622> (5661)

Mark 12:13

12:13 kai <2532> apostellousin <649> (5719) prov <4314> auton <846> tinav <5100> twn <3588> farisaiwn <5330> kai <2532> twn <3588> hrwdianwn <2265> ina <2443> auton <846> agreuswsin <64> (5661) logw <3056>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org