NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:71-72

1:71 swthrian <4991> ex <1537> ecyrwn <2190> hmwn <2257> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> misountwn <3404> (5723) hmav <2248>

1:72 poihsai <4160> (5658) eleov <1656> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> kai <2532> mnhsyhnai <3415> (5683) diayhkhv <1242> agiav <40> autou <846>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org