NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 16:27-28

16:27 autov <846> gar <1063> o <3588> pathr <3962> filei <5368> (5719) umav <5209> oti <3754> umeiv <5210> eme <1691> pefilhkate <5368> (5758) kai <2532> pepisteukate <4100> (5758) oti <3754> egw <1473> para <3844> tou <3588> patrov <3962> exhlyon <1831> (5627)

16:28 exhlyon <1831> (5627) ek <1537> tou <3588> patrov <3962> kai <2532> elhluya <2064> (5754) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> palin <3825> afihmi <863> (5719) ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> poreuomai <4198> (5736) prov <4314> ton <3588> patera <3962>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org