NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 10:16-17

10:16 auth <3778> h <3588> diayhkh <1242> hn <3739> diayhsomai <1303> (5695) prov <4314> autouv <846> meta <3326> tav <3588> hmerav <2250> ekeinav <1565> legei <3004> (5719) kuriov <2962> didouv <1325> (5723) nomouv <3551> mou <3450> epi <1909> kardiav <2588> autwn <846> kai <2532> epi <1909> thn <3588> dianoian <1271> autwn <846> epigraqw <1924> (5692) autouv <846>

10:17 kai <2532> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846> kai <2532> twn <3588> anomiwn <458> autwn <846> ou <3756> mh <3361> mnhsyhsomai <3403> (5701) eti <2089>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org