NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 9:12

9:12 oude <3761> di <1223> aimatov <129> tragwn <5131> kai <2532> moscwn <3448> dia <1223> de <1161> tou <3588> idiou <2398> aimatov <129> eishlyen <1525> (5627) efapax <2178> eiv <1519> ta <3588> agia <39> aiwnian <166> lutrwsin <3085> euramenov <2147> (5642)

Hebrews 9:24

9:24 ou <3756> gar <1063> eiv <1519> ceiropoihta <5499> eishlyen <1525> (5627) agia <39> cristov <5547> antitupa <499> twn <3588> alhyinwn <228> all <235> eiv <1519> auton <846> ton <3588> ouranon <3772> nun <3568> emfanisyhnai <1718> (5683) tw <3588> proswpw <4383> tou <3588> yeou <2316> uper <5228> hmwn <2257>TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org