NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 2:9-10

2:9 dio <1352> kai <2532> o <3588> yeov <2316> auton <846> uperuqwsen <5251> (5656) kai <2532> ecarisato <5483> (5662) autw <846> to <3588> onoma <3686> to <3588> uper <5228> pan <3956> onoma <3686>

2:10 ina <2443> en <1722> tw <3588> onomati <3686> ihsou <2424> pan <3956> gonu <1119> kamqh <2578> (5661) epouraniwn <2032> kai <2532> epigeiwn <1919> kai <2532> katacyoniwn <2709>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org