NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 23:27-28

23:27 ouai <3759> umin <5213> grammateiv <1122> kai <2532> farisaioi <5330> upokritai <5273> oti <3754> paromoiazete <3945> (5719) tafoiv <5028> kekoniamenoiv <2867> (5772) oitinev <3748> exwyen <1855> men <3303> fainontai <5316> (5727) wraioi <5611> eswyen <2081> de <1161> gemousin <1073> (5719) ostewn <3747> nekrwn <3498> kai <2532> pashv <3956> akayarsiav <167>

23:28 outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> exwyen <1855> men <3303> fainesye <5316> (5743) toiv <3588> anyrwpoiv <444> dikaioi <1342> eswyen <2081> de <1161> este <1510> (5748) mestoi <3324> upokrisewv <5272> kai <2532> anomiav <458>TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org