NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Matthew 10:15

10:15 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> anektoteron <414> estai <1510> (5704) gh <1093> sodomwn <4670> kai <2532> gomorrwn <1116> en <1722> hmera <2250> krisewv <2920> h <2228> th <3588> polei <4172> ekeinh <1565>

Matthew 17:2

17:2 kai <2532> metemorfwyh <3339> (5681) emprosyen <1715> autwn <846> kai <2532> elamqen <2989> (5656) to <3588> proswpon <4383> autou <846> wv <5613> o <3588> hliov <2246> ta <3588> de <1161> imatia <2440> autou <846> egeneto <1096> (5633) leuka <3022> wv <5613> to <3588> fwv <5457>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org