NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Mark 10:1

10:1 kai <2532> ekeiyen <1564> anastav <450> (5631) ercetai <2064> (5736) eiv <1519> ta <3588> oria <3725> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> sumporeuontai <4848> (5736) palin <3825> ocloi <3793> prov <4314> auton <846> kai <2532> wv <5613> eiwyei <1486> (5715) palin <3825> edidasken <1321> (5707) autouv <846>TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org