NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 9:3

9:3 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> mhden <3367> airete <142> (5720) eiv <1519> thn <3588> odon <3598> mhte <3383> rabdon <4464> mhte <3383> phran <4082> mhte <3383> arton <740> mhte <3383> argurion <694> mhte <3383> duo <1417> citwnav <5509> ecein <2192> (5721)

Luke 10:3-4

10:3 upagete <5217> (5720) idou <2400> (5628) apostellw <649> (5719) umav <5209> wv <5613> arnav <704> en <1722> mesw <3319> lukwn <3074>

10:4 mh <3361> bastazete <941> (5720) ballantion <905> mh <3361> phran <4082> mh <3361> upodhmata <5266> kai <2532> mhdena <3367> kata <2596> thn <3588> odon <3598> aspashsye <782> (5667)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org