NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 1:9-11

1:9 kata <2596> to <3588> eyov <1485> thv <3588> ierateiav <2405> elacen <2975> (5627) tou <3588> yumiasai <2370> (5658) eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> naon <3485> tou <3588> kuriou <2962>

1:10 kai <2532> pan <3956> to <3588> plhyov <4128> hn <1510> (5713) tou <3588> laou <2992> proseucomenon <4336> (5740) exw <1854> th <3588> wra <5610> tou <3588> yumiamatov <2368>

1:11 wfyh <3700> (5681) de <1161> autw <846> aggelov <32> kuriou <2962> estwv <2476> (5761) ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> yusiasthriou <2379> tou <3588> yumiamatov <2368>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org