NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 15:18-19

15:18 anastav <450> (5631) poreusomai <4198> (5695) prov <4314> ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> erw <2046> (5692) autw <846> pater <3962> hmarton <264> (5627) eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> enwpion <1799> sou <4675>

15:19 ouketi <3765> eimi <1510> (5748) axiov <514> klhyhnai <2564> (5683) uiov <5207> sou <4675> poihson <4160> (5657) me <3165> wv <5613> ena <1520> twn <3588> misyiwn <3407> sou <4675>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org