NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Luke 10:8-9

10:8 kai <2532> eiv <1519> hn <3739> an <302> polin <4172> eiserchsye <1525> (5741) kai <2532> decwntai <1209> (5741) umav <5209> esyiete <2068> (5720) ta <3588> paratiyemena <3908> (5746) umin <5213>

10:9 kai <2532> yerapeuete <2323> (5720) touv <3588> en <1722> auth <846> asyeneiv <772> kai <2532> legete <3004> (5720) autoiv <846> hggiken <1448> (5758) ef <1909> umav <5209> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>TIP #27: Get rid of popup ... just cross over its boundary. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org