NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 9:40

9:40 hkousan <191> (5656) ek <1537> twn <3588> farisaiwn <5330> tauta <5023> oi <3588> met <3326> autou <846> ontev <1510> (5752) kai <2532> eipon <2036> (5627) autw <846> mh <3361> kai <2532> hmeiv <2249> tufloi <5185> esmen <1510> (5748)TIP #05: Try Double Clicking on any word for instant search. [ALL]
created in 0.03 seconds
powered by bible.org