NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 5:8-9

5:8 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> egeire <1453> (5720) aron <142> (5657) ton <3588> krabatton <2895> sou <4675> kai <2532> peripatei <4043> (5720)

5:9 kai <2532> euyewv <2112> egeneto <1096> (5633) ugihv <5199> o <3588> anyrwpov <444> kai <2532> hren <142> (5656) ton <3588> krabatton <2895> autou <846> kai <2532> periepatei <4043> (5707) hn <1510> (5713) de <1161> sabbaton <4521> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250>TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org