NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 3:7-8

3:7 mh <3361> yaumashv <2296> (5661) oti <3754> eipon <2036> (5627) soi <4671> dei <1163> (5904) umav <5209> gennhyhnai <1080> (5683) anwyen <509>

3:8 to <3588> pneuma <4151> opou <3699> yelei <2309> (5719) pnei <4154> (5719) kai <2532> thn <3588> fwnhn <5456> autou <846> akoueiv <191> (5719) all <235> ouk <3756> oidav <1492> (5758) poyen <4159> ercetai <2064> (5736) kai <2532> pou <4226> upagei <5217> (5719) outwv <3779> estin <1510> (5748) pav <3956> o <3588> gegennhmenov <1080> (5772) ek <1537> tou <3588> pneumatov <4151>TIP #08: Use the Strong Number links to learn about the original Hebrew and Greek text. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org