NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 19:9-10

19:9 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> palin <3825> kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> ihsou <2424> poyen <4159> ei <1510> (5748) su <4771> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> apokrisin <612> ouk <3756> edwken <1325> (5656) autw <846>

19:10 legei <3004> (5719) oun <3767> autw <846> o <3588> pilatov <4091> emoi <1698> ou <3756> laleiv <2980> (5719) ouk <3756> oidav <1492> (5758) oti <3754> exousian <1849> ecw <2192> (5719) apolusai <630> (5658) se <4571> kai <2532> exousian <1849> ecw <2192> (5719) staurwsai <4717> (5658) se <4571>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org