NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 17:17-19

17:17 agiason <37> (5657) autouv <846> en <1722> th <3588> alhyeia <225> o <3588> logov <3056> o <3588> sov <4674> alhyeia <225> estin <1510> (5748)

17:18 kaywv <2531> eme <1691> apesteilav <649> (5656) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> kagw <2504> apesteila <649> (5656) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

17:19 kai <2532> uper <5228> autwn <846> [egw] <1473> agiazw <37> (5719) emauton <1683> ina <2443> wsin <1510> (5753) kai <2532> autoi <846> hgiasmenoi <37> (5772) en <1722> alhyeia <225>TIP #04: Try using range (OT and NT) to better focus your searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org