NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

John 17:14-16

17:14 egw <1473> dedwka <1325> (5758) autoiv <846> ton <3588> logon <3056> sou <4675> kai <2532> o <3588> kosmov <2889> emishsen <3404> (5656) autouv <846> oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> kaywv <2531> egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889>

17:15 ouk <3756> erwtw <2065> (5719) ina <2443> arhv <142> (5661) autouv <846> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> all <235> ina <2443> thrhshv <5083> (5661) autouv <846> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190>

17:16 ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> ouk <3756> eisin <1510> (5748) kaywv <2531> egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889>TIP #19: Use the Study Dictionary to learn and to research all aspects of 20,000+ terms/words. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org