NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

James 1:14-15

1:14 ekastov <1538> de <1161> peirazetai <3985> (5743) upo <5259> thv <3588> idiav <2398> epiyumiav <1939> exelkomenov <1828> (5746) kai <2532> deleazomenov <1185> (5746)

1:15 eita <1534> h <3588> epiyumia <1939> sullabousa <4815> (5631) tiktei <5088> (5719) amartian <266> h <3588> de <1161> amartia <266> apotelesyeisa <658> (5685) apokuei <616> (5719) yanaton <2288>TIP #13: Chapter View to explore chapters; Verse View for analyzing verses; Passage View for displaying list of verses. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org