NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Hebrews 2:2-3

2:2 ei <1487> gar <1063> o <3588> di <1223> aggelwn <32> lalhyeiv <2980> (5685) logov <3056> egeneto <1096> (5633) bebaiov <949> kai <2532> pasa <3956> parabasiv <3847> kai <2532> parakoh <3876> elaben <2983> (5627) endikon <1738> misyapodosian <3405>

2:3 pwv <4459> hmeiv <2249> ekfeuxomeya <1628> (5695) thlikauthv <5082> amelhsantev <272> (5660) swthriav <4991> htiv <3748> archn <746> labousa <2983> (5631) laleisyai <2980> (5745) dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> upo <5259> twn <3588> akousantwn <191> (5660) eiv <1519> hmav <2248> ebebaiwyh <950> (5681)TIP #26: To open links on Discovery Box in a new window, use the right click. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org