NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 7:9-10

7:9 nun <3568> cairw <5463> (5719) ouc <3756> oti <3754> eluphyhte <3076> (5681) all <235> oti <3754> eluphyhte <3076> (5681) eiv <1519> metanoian <3341> eluphyhte <3076> (5681) gar <1063> kata <2596> yeon <2316> ina <2443> en <1722> mhdeni <3367> zhmiwyhte <2210> (5686) ex <1537> hmwn <2257>

7:10 h <3588> gar <1063> kata <2596> yeon <2316> luph <3077> metanoian <3341> eiv <1519> swthrian <4991> ametamelhton <278> ergazetai <2038> (5736) h <3588> de <1161> tou <3588> kosmou <2889> luph <3077> yanaton <2288> katergazetai <2716> (5736)TIP #02: Try using wildcards "*" or "?" for b?tter wor* searches. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org