NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 1:4-7

1:4 o <3588> parakalwn <3870> (5723) hmav <2248> epi <1909> pash <3956> th <3588> yliqei <2347> hmwn <2257> eiv <1519> to <3588> dunasyai <1410> (5738) hmav <2248> parakalein <3870> (5721) touv <3588> en <1722> pash <3956> yliqei <2347> dia <1223> thv <3588> paraklhsewv <3874> hv <3739> parakaloumeya <3870> (5743) autoi <846> upo <5259> tou <3588> yeou <2316>

1:5 oti <3754> kaywv <2531> perisseuei <4052> (5719) ta <3588> payhmata <3804> tou <3588> cristou <5547> eiv <1519> hmav <2248> outwv <3779> dia <1223> tou <3588> cristou <5547> perisseuei <4052> (5719) kai <2532> h <3588> paraklhsiv <3874> hmwn <2257>

1:6 eite <1535> de <1161> ylibomeya <2346> (5743) uper <5228> thv <3588> umwn <5216> paraklhsewv <3874> kai <2532> swthriav <4991> eite <1535> parakaloumeya <3870> (5743) uper <5228> thv <3588> umwn <5216> paraklhsewv <3874> thv <3588> energoumenhv <1754> (5734) en <1722> upomonh <5281> twn <3588> autwn <846> payhmatwn <3804> wn <3739> kai <2532> hmeiv <2249> pascomen <3958> (5719) kai <2532> h <3588> elpiv <1680> hmwn <2257> bebaia <949> uper <5228> umwn <5216>

1:7 eidotev <1492> (5761) oti <3754> wv <5613> koinwnoi <2844> este <1510> (5748) twn <3588> payhmatwn <3804> outwv <3779> kai <2532> thv <3588> paraklhsewv <3874>TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org