NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

2 Corinthians 11:29-30

11:29 tiv <5101> asyenei <770> (5719) kai <2532> ouk <3756> asyenw <770> (5719) tiv <5101> skandalizetai <4624> (5743) kai <2532> ouk <3756> egw <1473> puroumai <4448> (5743)

11:30 ei <1487> kaucasyai <2744> (5738) dei <1163> (5904) ta <3588> thv <3588> asyeneiav <769> [mou] <3450> kauchsomai <2744> (5695)TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org