NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 3:12

3:12 ou <3756> kaywv <2531> kain <2535> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> hn <1510> (5713) kai <2532> esfaxen <4969> (5656) ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> carin <5484> tinov <5101> esfaxen <4969> (5656) auton <846> oti <3754> ta <3588> erga <2041> autou <846> ponhra <4190> hn <1510> (5713) ta <3588> de <1161> tou <3588> adelfou <80> autou <846> dikaia <1342>

1 John 3:15

3:15 pav <3956> o <3588> miswn <3404> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> anyrwpoktonov <443> estin <1510> (5748) kai <2532> oidate <1492> (5758) oti <3754> pav <3956> anyrwpoktonov <443> ouk <3756> ecei <2192> (5719) zwhn <2222> aiwnion <166> en <1722> autw <846> menousan <3306> (5723)TIP #11: Use Fonts Page to download/install fonts if Greek or Hebrew texts look funny. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org