NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Thessalonians 3:12-13

3:12 umav <5209> de <1161> o <3588> kuriov <2962> pleonasai <4121> (5659) kai <2532> perisseusai <4052> (5659) th <3588> agaph <26> eiv <1519> allhlouv <240> kai <2532> eiv <1519> pantav <3956> kayaper <2509> kai <2532> hmeiv <2249> eiv <1519> umav <5209>

3:13 eiv <1519> to <3588> sthrixai <4741> (5658) umwn <5216> tav <3588> kardiav <2588> amemptouv <273> en <1722> agiwsunh <42> emprosyen <1715> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> patrov <3962> hmwn <2257> en <1722> th <3588> parousia <3952> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> meta <3326> pantwn <3956> twn <3588> agiwn <40> autou <846>TIP #18: Strengthen your daily devotional life with NET Bible Daily Reading Plan. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org