NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 3:11-12

3:11 oti <3754> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> aggelia <31> hn <3739> hkousate <191> (5656) ap <575> archv <746> ina <2443> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240>

3:12 ou <3756> kaywv <2531> kain <2535> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190> hn <1510> (5713) kai <2532> esfaxen <4969> (5656) ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> carin <5484> tinov <5101> esfaxen <4969> (5656) auton <846> oti <3754> ta <3588> erga <2041> autou <846> ponhra <4190> hn <1510> (5713) ta <3588> de <1161> tou <3588> adelfou <80> autou <846> dikaia <1342>TIP #06: On Bible View and Passage View, drag the yellow bar to adjust your screen. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org