NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 John 2:15-16

2:15 mh <3361> agapate <25> (5720) ton <3588> kosmon <2889> mhde <3366> ta <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> ean <1437> tiv <5100> agapa <25> (5725) ton <3588> kosmon <2889> ouk <3756> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> tou <3588> patrov <3962> en <1722> autw <846>

2:16 oti <3754> pan <3956> to <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> h <3588> epiyumia <1939> thv <3588> sarkov <4561> kai <2532> h <3588> epiyumia <1939> twn <3588> ofyalmwn <3788> kai <2532> h <3588> alazoneia <212> tou <3588> biou <979> ouk <3756> estin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> patrov <3962> all <235> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> estin <1510> (5748)TIP #23: Use the Download Page to copy the NET Bible to your desktop or favorite Bible Software. [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org