NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 3:16-17

3:16 ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> naov <3485> yeou <2316> este <1510> (5748) kai <2532> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> yeou <2316> en <1722> umin <5213> oikei <3611> (5719)

3:17 ei <1487> tiv <5100> ton <3588> naon <3485> tou <3588> yeou <2316> fyeirei <5351> (5719) fyerei <5351> (5692) touton <5126> o <3588> yeov <2316> o <3588> gar <1063> naov <3485> tou <3588> yeou <2316> agiov <40> estin <1510> (5748) oitinev <3748> este <1510> (5748) umeiv <5210>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org