NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

1 Corinthians 15:37-38

15:37 kai <2532> o <3739> speireiv <4687> (5719) ou <3756> to <3588> swma <4983> to <3588> genhsomenon <1096> (5697) speireiv <4687> (5719) alla <235> gumnon <1131> kokkon <2848> ei <1487> tucoi <5177> (5630) sitou <4621> h <2228> tinov <5100> twn <3588> loipwn <3062>

15:38 o <3588> de <1161> yeov <2316> didwsin <1325> (5719) autw <846> swma <4983> kaywv <2531> hyelhsen <2309> (5656) kai <2532> ekastw <1538> twn <3588> spermatwn <4690> idion <2398> swma <4983>TIP #09: Tell your friends ... become a ministry partner ... use the NET Bible on your site. [ALL]
created in 0.02 seconds
powered by bible.org