NETBible KJV GRK-HEB XRef Arts Hymns

Philippians 3:12-14

3:12 ouc <3756> oti <3754> hdh <2235> elabon <2983> (5627) h <2228> hdh <2235> teteleiwmai <5048> (5769) diwkw <1377> (5719) de <1161> ei <1487> kai <2532> katalabw <2638> (5632) ef <1909> w <3739> kai <2532> katelhmfyhn <2638> (5681) upo <5259> cristou <5547> [ihsou] <2424>

3:13 adelfoi <80> egw <1473> emauton <1683> oupw <3768> logizomai <3049> (5736) kateilhfenai <2638> (5760) en <1520> de <1161> ta <3588> men <3303> opisw <3694> epilanyanomenov <1950> (5740) toiv <3588> de <1161> emprosyen <1715> epekteinomenov <1901> (5740)

3:14 kata <2596> skopon <4649> diwkw <1377> (5719) eiv <1519> to <3588> brabeion <1017> thv <3588> anw <507> klhsewv <2821> tou <3588> yeou <2316> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>TIP #15: To dig deeper, please read related articles at bible.org (via Articles Tab). [ALL]
created in 0.01 seconds
powered by bible.org